صالحین پایگاه بسیج چنار محمودی
 
 
 تاریخچه حلقه ی شهید مصطفی چمران
 سرگروه حلقه: برادر بسیجی اسماعیل قربانی
مشخصات اعضای حلقه:
1.حمید رضا شمسی
2.فردین محمودی
3.مصطفی میرزائی
4.حسین میرزائی
5.محمد میرزائی
6.مهدی محمودی
7.مهدی قره خانی
8.یونس محمودی
9.فرشاد صادقی
10.حسین محمودیان
11.حسین جهانی
12.مهران محمودی
13.علی اکبر محمودی
14.فردین شهبازی
15.سعید محمودی
16.ابراهیم محمودی
17.نوید محمودیان
18.فرزاد عباسی
19.حسین عباسی
20.پیمان محمودی
21.مهدی محمودی
22.سپهدار محمودی(محمد رحیم)
23.سعید محمودی(مهدی)
24.چمران محمودی
25.رضا میلاسی
26.سجاد میلاسی
27.محمد رضا ابراهیمی
28.ابراهیم قربانی
29.یونس محمودی
30.امیر محمد فرهیادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1395/09/05 || بازدیدها:
تمامی حقوق محفوظ است | کپی رایت 1391